معرفی گروه پژوهشی پزشکی و تغذیه

مأموریت گروه‌: پژوهش موضوعات احکام فقهی در دو حوزۀ پزشکی و تغذیه.

عرصه های پژوهشی:

 • محیط زیست
 • فنّاوری زیستی
 • روان‌پزشکی
 • اخلاقِ پزشکی
 • انواع بانک‌های پزشکی
 • و …

اعضای گروه پژوهشی:

 • مدیر گروه: دکتر غلامرضا نورمحمدی (رزومه)
 • دبیر گروه: دکتر عباس عمادی  (رزومه)
 • شورای علمی گروه:
 1. دکتر سید جواد حسینی کوه خیلی (رزومه)
 2. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری (رزومه)
 3. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین خدادادی

جدول عناوین موضوع‌شناسی پزشکی و تغذیه :

دانلود جدول لسیت موضوعات گروه پزشکی