معرفی گروه پژوهشی پزشکی و تغذیه

مأموریت گروه‌: پژوهش موضوعات احکام فقهی در دو حوزۀ پزشکی و تغذیه.

عرصه‌های پژوهشی:

  • محیط زیست
  • فنّاوری زیستی
  • روان‌پزشکی
  • اخلاقِ پزشکی
  • انواع بانک‌های پزشکی
  • و …

اعضای گروه پژوهشی:

  • رئیس گروه: حجت الاسلام و المسلمین محمد علی قاسمی
  • دبير گروه: حمیدرضا حاجیان