آغاز طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح 3 و 4 حوزوی

طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح 3 و 4 حوزوی آغاز شد

طلاب محترم سطح 3 و سطح 4 می‌توانند پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه و مقاله ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی حداقل 3 موضوع انتخاب و در روزهای زوج به صورت حضوری به موسسه موضوع شناسی احکام فقهی دفتر معاونت علمی مراجعه نمایند و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

لازم است طلاب محترم قبل از حضور در مؤسسه حتماً با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند تا حضور ایشان با جلسه دیگر طلاب تداخل نداشته باشد.

آدرس موسسه: قم بلوارجمهوری کوچه شماره 8 پلاک52 مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی- معاونت علمی
تلفن پاسخگویی:
025-32936045 داخلی 129 – 109

ایمیل معاونت علمی موسسه:  pajoohesh.mozooshenasi@gmail.com
آدرس کانال در پیام رسان ایتا: eitaa.com/Thesis_mozooshenasi