خرچنگ و لاک پشت دريايي

سوال: آيا خرچنگ و لاک پشت دريايى حلال گوشت هستند؟

جواب: خرچنگ و لاکپشت حرام گوشت هستند ولى ميگو اشکالى ندارد